warning

ثبت نام ADSL

شبکه ارتباط شبدیز


به صفحه ثبت نام کاربران ADSL خوش آمدید

نوع اشتراک خود را انتخاب کنید

home
حقیقی (اینترنت خانگی)
business
حقوقی (شرکت ها و سازمان ها و موسسات)

بسته مناسب خود را انتخاب کنید

grade نامحدود سرعت ۴Mb

سه ماهه p1595

سرعت : ۴Mbps

 

حجم منصفانه : ۲۴۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۱۲۰۰ گیگابایت


سرویس نامحدود سرعت 4Mb سه ماهه با حجم منصفانه 2400 گیگابایت

نامحدود سرعت ۴Mb

یک ماهه p1559

سرعت : ۴Mbps

 

حجم منصفانه : ۷۲ گیگابایت

حجم بین الملل : ۱۸ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521378

نامحدود سرعت ۴Mb

سه ماهه p1562

سرعت : ۴Mbps

 

حجم منصفانه : ۲۱۶ گیگابایت

حجم بین الملل : ۵۴ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521383

نامحدود سرعت ۴Mb

شش ماهه p1565

سرعت : ۴Mbps

 

حجم منصفانه : ۴۳۲ گیگابایت

حجم بین الملل : ۱۰۸ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521384

نامحدود سرعت ۴Mb

یک ساله p1568

سرعت : ۴Mbps

 

حجم منصفانه : ۸۶۴ گیگابایت

حجم بین الملل : ۲۱۶ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521387

نامحدود سرعت ۸Mb

یک ماهه p1571

سرعت : ۸Mbps

 

حجم منصفانه : ۱۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۲۵ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521389

نامحدود سرعت ۸Mb

سه ماهه p1574

سرعت : ۸Mbps

 

حجم منصفانه : ۳۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۷۵ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521390

نامحدود سرعت ۸Mb

شش ماهه p1577

سرعت : ۸Mbps

 

حجم منصفانه : ۶۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۱۵۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521391

نامحدود سرعت ۸Mb

یک ساله p1580

سرعت : ۸Mbps

 

حجم منصفانه : ۱۲۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۳۰۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521392

نامحدود سرعت ۱۶Mb

یک ماهه p1583

سرعت : ۱۶Mbps

 

حجم منصفانه : ۱۸۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۴۵ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521394

نامحدود سرعت ۱۶Mb

سه ماهه p1586

سرعت : ۱۶Mbps

 

حجم منصفانه : ۵۴۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۱۳۵ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521395

نامحدود سرعت ۱۶Mb

شش ماهه p1589

سرعت : ۱۶Mbps

 

حجم منصفانه : ۱۰۸۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۲۷۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521396

نامحدود سرعت ۱۶Mb

یک ساله p1592

سرعت : ۱۶Mbps

 

حجم منصفانه : ۲۱۶۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۵۴۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

شناسه ثبت سازمان:521397

- به مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

- میزان استفاده منصفانه (FUP) : مجموع ترافیک بین الملل و ترافیک داخل کشور میباشد که به ترتیب به نسبت 1 به 4 تقسیم میشود .به طور مثال برای سرعت 16مگا بیت ۲۰۰۰ گیگا بایت منظور شده است که مشترک میتواند ۵۰۰ گیگا بایت ترافیک بین الملل مصرف نماید یا اینکه ۲۰۰۰ گیگا بایت ترافیک داخلی مصرف نماید.

- در صورت گذر از میزان منصفانه سرعت مشترک به 128 Kbps افت پیدا خواهد کرد که در صورت تمایل مشترکین به بازگشت به سرعت حداکثر (بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات) میتوانند اقدام به خرید ترافیک اضافه به مبلغ هر گیگا بایت 2000 تومان نمایند.

- ترافیک داخل کشور شامل سایت های منتخب کشور از قبیل (دیجیکالا، پی سی دانلود، ببین فیلم، ورزش۳ و …) می باشد.

- مشاهده لیست کامل سایت های منتخب داخل کشور

مشخصات کاربری

لطفا موارد زیر را وارد کنید. کارشناسان ما برای دریافت اطلاعات بیشتر در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
متن قرارداد  را خواندم و با مفاد آن موافق هستم