warning

ثبت نام ADSL

شبکه ارتباط شبدیز


به صفحه ثبت نام کاربران ADSL خوش آمدید

نوع اشتراک خود را انتخاب کنید

home
حقیقی (اینترنت خانگی)
business
حقوقی (شرکت ها و سازمان ها و موسسات)

بسته مناسب خود را انتخاب کنید

grade جشنواره پاییز ۴Mb + بسته گیگ اضافه

یک ماهه p1540

سرعت : ۴Mbps

حجم اضافه شبانه (۲ تا ۸ صبح) : ۱۰۰  گیگابایت

حجم منصفانه : ۴۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۱۰۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

grade جشنواره پاییز ۸Mb + بسته گیگ اضافه

سه ماهه p1541

سرعت : ۸Mbps

حجم اضافه شبانه (۲ تا ۸ صبح) : ۵۰۰  گیگابایت

حجم منصفانه : ۲۰۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۵۰۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

grade جشنواره پاییز ۱۶Mb + بسته گیگ اضافه

سه ماهه p1542

سرعت : ۱۶Mbps

حجم اضافه شبانه (۲ تا ۸ صبح) : ۵۰۰  گیگابایت

حجم منصفانه : ۳۶۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۹۰۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

grade جشنواره پاییز ۸Mb + بسته گیگ اضافه

شش ماهه p1543

سرعت : ۸Mbps

حجم اضافه شبانه (۲ تا ۸ صبح) : ۴۰۰  گیگابایت

حجم منصفانه : ۸۰۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۲۰۰۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

grade جشنواره بلک فرایدی - ۸Mb

سه ماهه p1544

سرعت : ۸Mbps

حجم اضافه شبانه (۲ تا ۸ صبح) : ۵۰  گیگابایت

حجم منصفانه : ۶۰۰۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۱۵۰۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

غیرحجمی سرعت ۴Mb

یک ساله p1506

سرعت : ۴Mbps

 

حجم منصفانه : ۱۵۳۶ گیگابایت

حجم بین الملل : ۳۸۴ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

غیرحجمی سرعت ۸Mb

یک ساله p1510

سرعت : ۸Mbps

 

حجم منصفانه : ۲۴۸۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۶۲۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

غیرحجمی سرعت ۱۶Mb

شش ماهه p1515

سرعت : ۱۶Mbps

 

حجم منصفانه : ۱۶۴۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۴۱۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

غیرحجمی سرعت ۱۶Mb

یک ساله p1516

سرعت : ۱۶Mbps

 

حجم منصفانه : ۲۸۸۰ گیگابایت

حجم بین الملل : ۷۲۰ گیگابایت


قابلیت خرید ترافیک شبانه، بسته های یهویی، ترافیک داخل ایران و ... دارد.

- به مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

- میزان استفاده منصفانه (FUP) : مجموع ترافیک بین الملل و ترافیک داخل کشور میباشد که به ترتیب به نسبت 1 به 4 تقسیم میشود .به طور مثال برای سرعت 16مگا بیت ۲۰۰۰ گیگا بایت منظور شده است که مشترک میتواند ۵۰۰ گیگا بایت ترافیک بین الملل مصرف نماید یا اینکه ۲۰۰۰ گیگا بایت ترافیک داخلی مصرف نماید.

- در صورت گذر از میزان منصفانه سرعت مشترک به 128 Kbps افت پیدا خواهد کرد که در صورت تمایل مشترکین به بازگشت به سرعت حداکثر (بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات) میتوانند اقدام به خرید ترافیک اضافه به مبلغ هر گیگا بایت 2000 تومان نمایند.

- ترافیک داخل کشور شامل سایت های منتخب کشور از قبیل (دیجیکالا، پی سی دانلود، ببین فیلم، ورزش۳ و …) می باشد.

- مشاهده لیست کامل سایت های منتخب داخل کشور

مشخصات کاربری

لطفا موارد زیر را وارد کنید. کارشناسان ما برای دریافت اطلاعات بیشتر در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
متن قرارداد  را خواندم و با مفاد آن موافق هستم